Overlijden Klaas Rozema

Wij ontvingen het droevige bericht dat onze oud lid Klaas Rozema op 72
jarige leeftijd is overleden. Klaas was tot zijn verhuizing naar Drenthe
lid geweest van onze scheidsrechtersvereniging. Hij bezocht een aantal
jaren regelmatig een training en ook op clubavonden was hij te vinden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Het bestuur van Scheidsrechtersvereniging Noord en West Friesland