Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor de buitengewone algemene ledenvergadering van de scheidsrechtersvereniging Noord- en West Friesland op dinsdag 6 oktober aanstaande (aanvang 19:30 uur) bij vv Sneek Wit Zwart. Directe aanleiding voor het uitschrijven van deze ledenvergadering is het met directe ingang neerleggen van de taken door vier van de zes bestuursleden, te weten Willem Jan Kimp (voorzitter), Jan Gerben Hoekstra (penningmeester), Omer Al Alawi (algemeen bestuurslid) en Xander Luinenburg (algemeen bestuurslid).

Ondanks meerdere bemiddelingspogingen kon de ontstane vertrouwensbreuk, met de oorsprong in de persoonlijke sfeer, niet hersteld worden. Het gevolg hiervan is dat wij als vereniging op dit moment te maken hebben met een incompleet bestuur met hierbinnen (in ieder geval) drie vacatures. Wij nodigen jullie dan ook uit om op 6 oktober mee te denken over de voortzetting van de vereniging en de samenstelling van het bestuur.

Op deze avond hebben wij vanzelfsprekend de nodige maatregelen getroffen omtrent het coronavirus (COVID-19). Belangrijk hierin is dat er maximaal 30 personen kunnen worden toegelaten in de kantine van vv Sneek Wit Zwart. Wij werken met een aanmeldsysteem en zullen hiermee de aanmeldingen monitoren. Mocht het blijken dat de aanmeldingen het maximale aantal overschrijden dan zullen wij faciliteren in alternatieve (online) oplossingen. De eerste dertig aanmeldingen zijn in ieder geval gegarandeerd van fysieke bijwoning van deze vergadering.

Bovendien is er een protocol opgesteld voor een veilig verloop van deze avond en toekomstige evenementen binnen onze vereniging. Dit protocol is gebaseerd op de huidige (horeca) richtlijnen van het RIVM. Hoofdlijnen hieruit zijn het thuisblijven bij klachten, het houden van 1,5 meter afstand en een gezondheidscheck. Lees dit protocol goed door alvorens je afreist richting Sneek en volg deze ten alle tijden op.

Details:

Locatie:vv Sneek Wit Zwart (Molenkrite 132, 8608 XK, Sneek)
Datum:Dinsdag 6 oktober
Aanvang:19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Aanmelden voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering kan via onze website door hier te klikken. Lukt het aanmelden niet? Stuur dan een e-mail naar secretaris@svnwf.nl.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Tommy Postma (secretaris)