Ranglijsten scheidsrechters alleen nog individueel gedeeld

Ieder seizoen ontvangen scheidsrechters twee tussenstanden en een eindranglijst. Daarop kunnen zij zien hoe ze ervoor staan met het oog op promotie, handhaving of degradatie. Dit seizoen delen we de ranglijsten op een andere manier dan jullie gewend zijn. 

Voorheen ontving iedereen een ranglijst met daarop de complete tussenstand of eindstand. Met het oog op de privacywetgeving kunnen we deze gegevens niet langer op deze wijze delen. Daarom ontvangen jullie dit seizoen individueel het aantal punten dat je (voorlopig) hebt behaald en de positie op de ranglijst die daarbij hoort.

Daarnaast ontvangt iedereen een geanonimiseerde tussenstand van de groep waarin hij of zij zit. Daarop kun je dus zien hoe jouw puntenaantal zich verhoudt tot de anderen in de groep.

Tussentijdse ranglijsten in februari en april

Zoals in het handboek arbitrage is gecommuniceerd ontvangen officials de tussentijdse ranglijsten in februari en april. De eerste tussenstand wordt gedeeld op woensdag 26 februari. De tweede op woensdag 29 april. De datum waarop de eindranglijst wordt gepubliceerd zullen we later nog communiceren.

Bovenstaande is vanzelfsprekend alleen van toepassing op scheidsrechters die actief zijn in groepen waarin wordt gerapporteerd. Scheidsrechters die worden begeleid en assistent-scheidsrechters ontvangen geen tussenstand.