BALV | Verduidelijking omtrent maximale aantal fysieke plaatsen

Beste leden,

Vanuit diverse kanten uiten leden hun onduidelijkheden omtrent het aanmelden voor de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) en dan specifiek over het maximale aantal leden dat fysiek aanwezig kan zijn. 

Ter verduidelijking: we laten maximaal 30 personen toe in onze vergaderruimte (de kantine van vv Sneek Wit Zwart). De richtlijnen van de RIVM stellen dat je maximaal 100 personen mag ontvangen mits er voldoende afstand kan worden gehouden. Met dit laatste in acht nemend heeft vv Sneek Wit Zwart de conclusie getrokken dat er in de betreffende ruimte maximaal 30 personen op één moment aanwezig kunnen zijn.

De geldende corona spoedwet maakt het bovendien mogelijk dat een algemene ledenvergadering (deels) online wordt aangeboden.

Mocht het aantal aanmeldingen het maximale aantal fysieke plaatsen overschrijden, dan bieden we, zoals ook in de uitnodiging vermeld staat, voor de resterende aanmeldingen een online alternatief aan waarbij een lid op deze wijze toch kan deelnemen aan de vergadering.

Hopende een ieder op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Tommy Postma

Secretaris