Aanmelden als lid

Lid worden kan gemakkelijk via de site door het invullen van onderstaand formulier. De aanmelding zal vervolgens binnen enkele dagen worden bevestigd.

Voor de leden die op de start van het kalenderjaar 24 jaar of jonger zijn, geldt een speciaal jeugdtarief. In beide lidmaatschappen zit het lidmaatschap van de landelijke COVS inbegrepen.

Contributie

Jeugd 24 jaar en jonger: €35,00 per jaar.

Regulier lidmaatschap: €70,00 per jaar.

Aanmeldformulier

Antwoord met ja als je al eens lid bent geweest van een (andere) scheidsrechtersvereniging welke is aangesloten bij de COVS.
Ik verklaar me bekend met de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden bij mijn bank terug te vorderen wanneer ik het niet eens ben met de incasso.