Antwoord met ja als je al eens lid bent geweest van een (andere) scheidsrechtersvereniging welke is aangesloten bij de COVS.
Ik verklaar me ook bekend met de mogelijkheden tot intrekking van deze machtiging.