Aanmelden als donateursvereniging

Aanmelden als donateursvereniging kan gemakkelijk via de site door het invullen van onderstaand formulier. De aanmelding zal vervolgens binnen enkele dagen worden bevestigd.

Op de pagina clubs staat wat wij als scheidsrechtersvereniging een donateursvereniging allemaal kunnen bieden op het gebied van arbitrage.

Tarief

Per kalenderjaar: €50,00.

Voor het (gedeelte van het) eerste kalenderjaar wordt voor aanmeldingen na het eerste kwartaal een gereduceerd tarief gehanteerd. Voor aanmeldingen in het tweede, derde en laatste kwartaal is dit respectievelijk drie vierde, één tweede en één vierde deel van het volledige tarief.

Aanmeldformulier

Ik verklaar me bekend met de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden bij mijn bank terug te vorderen wanneer ik het niet eens ben met de incasso.